Papirbredden
Papirbredden vinner pris i Breeam awards

Papirbredden vinner pris i Breeam awards 2018

Teamet mottar prisen!

Papirbredden / Grønland 58 i Drammen vant klassen «Public Projects – In Use» I tildelingen fremhever dommerne utviklingen som har pågått over tid og trekker frem bruk grønne fordelsavtaler. Papirbredden / Grønland 58 beskrives som et av de mest fotograferte bygningene i Drammen. Det ligger langs elvebredden med sin helt unike fasade i glass og stål, og huser en stor variasjon av leietaker innen kunnskap og utdanning. Grønland 58 i Drammen var nominert i klassen «Public Projects – In Use». I samme klasse var også en skole og et universitetsbygg fra USA og 4 skoler/universitet i England nominert. Torbjørn Isene, Terje Øimoen og Svein Haakonsen mottok prisen i London i går!

Hva er BREEAM?

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Breeam - selve prisen
Breeam – selve prisen

Papirbredden eiendom

Papirbredden eiendom er eiendomsselskapet som eier Papirbredden og kulturhuset Union scene. Selskapet er eid av Entra ASA og Eidra.

Entra ASA

Eidra