Papirbredden
Papirbredden vinner pris i Breeam awards

Papirbredden vinner pris i Breeam awards 2018

Teamet mottar prisen!

Papirbredden / Grønland 58 i Drammen vant klassen «Public Projects – In Use» I tildelingen fremhever dommerne utviklingen som har pågått over tid og trekker frem bruk grønne fordelsavtaler. Papirbredden / Grønland 58 beskrives som et av de mest fotograferte bygningene i Drammen. Det ligger langs elvebredden med sin helt unike fasade i glass og stål, og huser en stor variasjon av leietaker innen kunnskap og utdanning. Grønland 58 i Drammen var nominert i klassen «Public Projects – In Use». I samme klasse var også en skole og et universitetsbygg fra USA og 4 skoler/universitet i England nominert. Torbjørn Isene, Terje Øimoen og Svein Haakonsen mottok prisen i London i går!

Hva er BREEAM?

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Breeam - selve prisen
Breeam – selve prisen

Følg oss på Facebook

Papirbredden eiendom

Papirbredden eiendom er eiendomsselskapet som eier Papirbredden og kulturhuset Union scene. Selskapet er eid av Entra ASA og Drammen kommune eiendomsutvikling.

Entra ASA Drammen kommune eiendomsutvikling AS