Papirbredden
Foto: Tom Atle Bordevik

Om Papirbredden

Papirbredden – Drammen kunnskapspark ble offisielt åpnet den 2. mars 2007. Den nye kunnskapsparken rommer et mangfold av ulike virksomheter, organisasjoner og prosjekter som alle har fokus på kunnskapsutvikling og nyskapning: tre høyskoler, bibliotek, bokhandel, karrieresenter og et innovasjonsmiljø.

Åpenhet og mangfold var og er viktig for de elleve aktørene som jobbet sammen om å realisere papirbredden. Arkitektene valgte derfor å tegne et glassbygg åpent for innsyn. Gjennom Drammensbiblioteket og Papirbredden Karrieresenter er kunnskapsparken blitt en inkluderende møteplass åpen for hele befolkningen.

Kunnskap tilgjengelig for alle

For å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle følger bygget prinsippene for universiell utforming. Knotter på bakken og i gulvet, såkalte ledelinjer, er ett av tiltakene for å gjøre bygget tilgjengelig også for blinde og svaksynte. Alle auditoriene er dessuten utstyrt med teleslynger. Speil i heisen gjør det enklere for rullestolbrukere å rygge ut og inn. En innebygget talefunksjon i heisen forteller blinde og svaksynte hvilken etasje heisen stopper i.

Vi gjorde det ingen trodde var mulig

I januar 2008 ble gangbroen Ypsilon åpnet. Broen binder sammen bydelene Bragernes og Strømsø og leder rett til Papirbredden. For oss er broen også et symbol på at vi gjennom å bygge bro mellom organisasjoner og mennesker har klart å gjøre det ingen trodde var mulig: Å bygge 21 000 kvadrameter kunnskapspark på knappe to år, skape et kunnskaps- og innovasjonsmiljø i Drammensregionen og å gi mennesker i alle aldre muligheten til å studere midt i byen.

I anledning åpningen av Papirbredden ble det publisert en trykksak som dokumenterte arbeidet og ambisjonene for Papirbredden-prosjektet. Den kan lastes ned her: papirbredden_rapport_web.

Følg oss på Facebook

Papirbredden eiendom

Papirbredden eiendom er eiendomsselskapet som eier Papirbredden og kulturhuset Union scene. Selskapet er eid av Entra ASA og Drammen kommune eiendomsutvikling.

Entra ASA Drammen kommune eiendomsutvikling AS