Papirbredden
Foto: Tom Atle Bordevik

Om Papirbredden

Papirbredden – Drammen kunnskapspark ble offisielt åpnet den 2. mars 2007. Den nye kunnskapsparken rommer et mangfold av ulike virksomheter, organisasjoner og prosjekter som alle har fokus på kunnskapsutvikling og nyskapning: universitet, bibliotek, bokhandel, karrieresenter og et innovasjonsmiljø.

Åpenhet og mangfold var og er viktig for de elleve aktørene som jobbet sammen om å realisere papirbredden. Arkitektene valgte derfor å tegne et glassbygg åpent for innsyn. Gjennom Drammensbiblioteket og Papirbredden Karrieresenter er kunnskapsparken blitt en inkluderende møteplass åpen for hele befolkningen.

Kunnskap tilgjengelig for alle

For å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle følger bygget prinsippene for universiell utforming. Knotter på bakken og i gulvet, såkalte ledelinjer, er ett av tiltakene for å gjøre bygget tilgjengelig også for blinde og svaksynte. Alle auditoriene er dessuten utstyrt med teleslynger. Speil i heisen gjør det enklere for rullestolbrukere å rygge ut og inn. En innebygget talefunksjon i heisen forteller blinde og svaksynte hvilken etasje heisen stopper i.

Vi gjorde det ingen trodde var mulig

I januar 2008 ble gangbroen Ypsilon åpnet. Broen binder sammen bydelene Bragernes og Strømsø og leder rett til Papirbredden. For oss er broen også et symbol på at vi gjennom å bygge bro mellom organisasjoner og mennesker har klart å gjøre det ingen trodde var mulig: Å bygge 21 000 kvadrameter kunnskapspark på knappe to år, skape et kunnskaps- og innovasjonsmiljø i Drammensregionen og å gi mennesker i alle aldre muligheten til å studere midt i byen.

I anledning åpningen av Papirbredden ble det publisert en trykksak som dokumenterte arbeidet og ambisjonene for Papirbredden-prosjektet. Den kan lastes ned her: papirbredden_rapport_web.

Papirbredden eiendom

Papirbredden eiendom er eiendomsselskapet som eier Papirbredden og kulturhuset Union scene. Selskapet er eid av Entra ASA og Eidra.

Entra ASA

Eidra