Papirbredden
Fyrhuset

Fyrhuset –
Grønland 56

I fyrhuset ble det i sin tid produsert damp på store dampkjeler. Denne dampen ble
ledet videre i rør inn til papirfabrikkens maskinsaler. Dampen sørget indirekte for at papiret tørket i papirmaskinene.

I dag holder teknologiselskapet Piql til i huset, som er restaurert og bevart. Fyrhuset er med på å gi Papirbredden sitt særpreg slik det fremstår i dag.

Fyrhuset har sin helt egen adresse, Grønland 56.

Papirbredden eiendom

Papirbredden eiendom er eiendomsselskapet som eier Papirbredden og kulturhuset Union scene. Selskapet er eid av Entra ASA og Eidra.

Entra ASA

Eidra