Papirbredden
Fyrhuset

Fyrhuset –
Grønland 56

I fyrhuset ble det i sin tid produsert damp på store dampkjeler. Denne dampen ble
ledet videre i rør inn til papirfabrikkens maskinsaler. Dampen sørget indirekte for at papiret tørket i papirmaskinene.

I dag holder teknologiselskapet Piql til i huset, som er restaurert og bevart. Fyrhuset er med på å gi Papirbredden sitt særpreg slik det fremstår i dag.

Fyrhuset har sin helt egen adresse, Grønland 56.

Papirbredden eiendom

Papirbredden eiendom er eiendomsselskapet som eier Papirbredden og kulturhuset Union scene. Selskapet er eid av Entra ASA (60%) og Drammen kommune eiendomsutvikling AS (40%).

Entra ASA Drammen kommune eiendomsutvikling AS