Papirbredden
Foto: Tom Atle Bordevik

Papirbredden 3 –
Grønland 53

Papirbredden 3 er (foreløpig) siste byggetrinn på Papirbredden, og ble ferdigstilt høsten 2015. Bygget byr på det beste av hva man forventer av en moderne arbeidsplass, med fleksibilitet, smarte løsninger og et særlig fokus på universell utforming. Papirbredden 3 viderefører også det høye ambisjonsnivået mht. miljø fra Papirbredden 2, med ytterligere forbedringer i byggeprosessen.

På Papirbredden 3 finner du

1. etg

2. etg

3. etg

4. etg

5. etg

5. – 7. etg

Papirbredden eiendom

Papirbredden eiendom er eiendomsselskapet som eier Papirbredden og kulturhuset Union scene. Selskapet er eid av Entra ASA og Eidra.

Entra ASA

Eidra