Papirbredden
Foto: Tom Atle Bordevik

Papirbredden 2 –
Grønland 51

Papirbredden 2 var byggetrinn nummer to på Papirbredden. Bygget er et Futurebuilt-prosjekt, og holder passivhusstandard samt oppnår energiklasse A. Bygget er godt tilrettelagt for miljøvennlig transport med sykkelparkering med egen inngang og garderobe i kjelleren. Miljøprofilen på bygget er en direkte konsekvens av miljøstrategien til de to eierne av Papirbredden eiendom (Entra og Drammen kommune).

Papirbredden 2
Besøksadresse Grønland 51, 3045 Drammen

Leietakerne er:

1. etg

2. etg

3. etg

4. etg

5. etg

6. etg

7. etg

8. etg

Papirbredden eiendom

Papirbredden eiendom er eiendomsselskapet som eier Papirbredden og kulturhuset Union scene. Selskapet er eid av Entra ASA og Eidra.

Entra ASA

Eidra