Papirbredden
Karrieredagen - papirbredden

Karrieredagen

Det er helt fullt av stands og det vrimler av studenter på gulvet i første etasje på papirbredden. I dag er det nemlig karrieredagen i regi av USN og Næringsforeningen. I tillegg til stands hvor bedriftene gjør seg attraktive for studentene er det også en rekke nyttige foredrag som arrangeres i etasjen over. Det er helt tydelig at kampen om de kloke hodene hardner til, og karrieredagen er en glimrende anledning for arbeidsgivere i rekrutteringsmodus.

Vi håper at flere får øynene opp for oss som selskap sier Erlend Sønju i Axactor. Mange starter hos oss på deltid, ved siden av studiene, og fortsetter på heltid etter endte studier. Vi kan tilby gode utviklingsmuligheter for den rette, og ved å stille opp her i dag håper vi å få flere søknader, og øke kjennskapen til oss som selskap.

Studentene får utvidet horisonten mht. hvilke muligheter som finnes for dem i arbeidslivet. Det er nemlig ikke sikkert at man skal jobbe i et designbyrå selv om man tar Visuell kommunikasjon (designutdannelse). Vi har eksempler på at studenter fra Visuell kommunikasjon har fått «internship» i kommunikasjons-avdelingen i Drammen kommune, sier Malin B. Nilsen som selv går andreåret på Visuell kommunikasjon. I tillegg er dette en flott anledning for å knytte kontakt med mulige arbeidsgivere, eller undersøke mulighetene for et «internship».

USN ønsker å skape engasjement i byen, og karrieredagen er et virkemiddel for å oppnå dette. Vi opplever at bedriftene er veldig «på» og har et stort ønske om å komme i kontakt med studentene våre. Vi håper at karrieredagen bidrar til å øke attraktiviteten ved campus Drammen, og skaper gode historier (les: «studerte i Drammen og fikk napp på karrieredagen»)

Næringsforeningen som medarrangør er også begeistret, hør bare her:

Næringsforeningen har flere gode samarbeidsprosjekter med USN, og er spesielt stolt samarbeidspartner til Karrieredagen. Dette arrangementet er det studentene selv som har regien på, fra A til Å. Vi er imponert over gjennomføringen, og syns det var gledelig å se hvordan det yret av liv i foajeen på Papirbredden denne dagen. Vi setter stor pris på Karrieredagens mål om å bygge bro mellom studenter og arbeidslivet. At studentene får undervisningsfri for å delta understreker viktigheten av denne dagen som en arena for å knytte verdifulle kontakter. Det er virkelig en flott anledning for vår regions bedrifter og studenter til å møtes og utforske muligheter.

Papirbredden eiendom

Papirbredden eiendom er eiendomsselskapet som eier Papirbredden og kulturhuset Union scene. Selskapet er eid av Entra ASA og Eidra.

Entra ASA

Eidra