Papirbredden
Foto: Tom Atle Bordevik

Papirbredden 1 –
Grønland 58

Papirbredden 1 var første byggetrinn, og ble offisielt åpnet 2. mars 2007. Byggets glassfasade som vender mot elven er et uttrykk for den åpenheten og mangfoldet man ønsket at skulle huses av bygget. Bygget rommer både høyskole, bibliotek, cafe samt ulike næringsaktører. Bygget er en inkluderende møteplass, og er tilrettelagt med universell utforming. Sammen med gangbroen Ypsilon fremstår bygget som byens «smykke» der det ligger langs elven og speiler seg.

Dette finner du på Papirbredden 1:

Universitetet i Sørøst-Norge
1 etg:

Cafe Papirbredden (SSN)

Norli Bokhandel

Studentsamskipnaden

1,2 og 3 etg

Drammensbiblioteket

Buskerud Fylkesbibliotek

2 etg

USN bibliotek

5 etg

Senzie akademiet AS

6 etg

insam as 

Drange Rådgivning

Darre Consulting

Geelmuyden.Kiese

Nina Fjeldhaug

Poweron AS

SPL Powerlines

Valero Ressurs

Ypsomed

7 etg

Innovasjon Norge

Følg oss på Facebook

Papirbredden eiendom

Papirbredden eiendom er eiendomsselskapet som eier Papirbredden og kulturhuset Union scene. Selskapet er eid av Entra ASA og Drammen kommune eiendomsutvikling.

Entra ASA Drammen kommune eiendomsutvikling AS