Papirbredden
Booking Payment Confirmation

Booking Payment Confirmation

Thank you for your booking. Your payment for the booking has been successfully received.

Papirbredden eiendom

Papirbredden eiendom er eiendomsselskapet som eier Papirbredden og kulturhuset Union scene. Selskapet er eid av Entra ASA og Eidra.

Entra ASA

Eidra