Skriv ut denne siden

Hjem
Om Papirbredden
Papirbredden-prosjektet
Prosjektstyret
Politisk bakgrunn
Tidslinjen
Dokumenter
Futurebuilt
Innovasjon
På Papirbredden 1
På Papirbredden 2
På Papirbredden 3
I Fyrhuset
På Union Scene
Praktisk informasjon
Kontakt oss
English

Papirbredden-prosjektet

Et prosjekt mot normalt

Frippel Helix illustrasjon
Papirbredden knytter sammen historie, nåtid og framtid.

Høgskolen i Buskerud trengte nye lokaler. Drammen kommune og næringslivet i regionen hadde behov for å tiltrekke seg høyt utdannet arbeidskraft og å skape flere arbeidsplasser i kunnskapsbaserte bedrifter i Drammensregionen. Med utgangspunkt i felles interesser og behov gikk elleve organisasjoner i Drammensregionen sammen om å etablere Papirbredden – Drammen kunnskapspark.

Her kan du se hvem som var representert i prosjektstyret

Uten et samarbeid mellom aktører som alle hadde interesse av å legge til rette for et større kunnskaps- og innovasjonsmiljø i Drammensregionen ville det ikke blitt noen kunnskapspark. Blant annet ville det blitt for dyrt å bygge et topp moderne bygg på en av de beste tomtene i byen. Gjennom å dele auditorier og samarbeide om drift og servicefunksjoner, har leietakerne dessuten redusert egne leie- og driftskostnader.

Fra skolebygg til kunnskapspark

Rektor ved Høgskolen i Buskerud og prosjektstyrets leder, Kristin Ørmen Johnsen forteller at det løp flere prosesser parallelt i samfunnet som talte til fordel for å bygge noe mer enn “bare” en høyskole. Flere offentlige utredninger og stortingsmeldinger hadde slått fast behovet for mer kunnskapsbasert innovasjon. - Det vi skulle ha var en kunnskapspark, ikke et nytt bygg med klasserom, da kunne vi like godt bli der vi var, slår Ørmen Johnsen fast.

Et framvoksende prosjekt

− Papirbredden er et godt eksempel på et ”framvoksende” prosjekt, i motsetning til et prosjekt hvor alt er planlagt først og deretter gjennomføres, forteller Lars Wang som var prosjektleder for Papirbredden-prosjektet.

Wang forteller at prosjektet for eksempel ikke hadde en samlet organisasjonsplan som lå til grunn for arbeidet. Det var snarere slik at organiseringen av de som var involvert skjedde underveis og ble tilpasset situasjonen og behovet der og da.

Etablerte innovasjonselskap underveis

- Etableringen av Papirbredden Innovasjon AS er ett eksempel på hvordan vi omformet en idé til noe konkret. Det lå jo ikke i den opprinnelige planen at vi skulle etablere et innovasjonsselskap, sier Wang. Idéen om å etablere et slikt selskap ble imidlertid ikke hentet fra løse luften, men vokste fram på bakgrunn av samarbeidspartnernes felles mål om å styrke Drammensregionens arbeid med kunnskapsbasert innovasjon.

Les mer om prosjektet i sluttrapporten

Prosjektstyret for Papirbredden har utarbeidet en sluttrapport for Papirbreddenprosjektet. Artiklene i rapporten dokumenterer og beskriver rapporten prosjektet fra vi undertegnet den regionale partnerskapsavtalen den 31. mai 2004 og fram til åpningen. Erfaringene Papirbreddens første år er også med i rapporten.

Du kan laste ned sluttrapporten for Papirbredden-prosjektet her (PDF, 4,2 Mb)

 

Informasjon

Besøksadresse

Grønland 58, 3045 Drammen

Postadresse

Papirbredden, Postboks 850, 3007 Drammen
© Papirbredden AS.
Foto: Torbjørn Tandberg med mindre annet er nevnt. Sidekart | Kontakt Webansvarlig Hjem | Om Papirbredden | Papirbredden-prosjektet | Hvem er på Papirbredden | Praktisk informasjon | Kontakt oss | English