Skriv ut denne siden

Hjem
Om Papirbredden
Navn og logo
Arkitektur
Papirbredden Eiendom
Historie
Studier
Bibliotek
Karrieresenter
Kongen på Papirbredden
Papirbredden-prosjektet
På Papirbredden 1
På Papirbredden 2
På Papirbredden 3
I Fyrhuset
På Union Scene
Praktisk informasjon
Kontakt oss
English
Papirbredden er tegnet av LPO arkitektur & design. Les hvordan det moderne glassbygget integrerer gamle, verneverdige fabrikkbygninger.

Om Papirbredden

Papirbredden – Drammen kunnskapspark ble offisielt åpnet den 2. mars 2007. Den nye kunnskapsparken rommer et mangfold av ulike virksomheter, organisasjoner og prosjekter som alle har fokus på kunnskapsutvikling og nyskapning: tre høyskoler, bibliotek, bokhandel, karrieresenter og et innovasjonsmiljø.

Les mer om hvem som er på Papirbredden.

Åpenhet og mangfold var og er viktig for de elleve aktørene som jobbet sammen om å realisere Papirbredden. Arkitektene valgte derfor å tegne et glassbygg åpent for innsyn. Gjennom Drammensbiblioteket og Papirbredden Karrieresenter er kunnskapsparken blitt en inkluderende møteplass åpen for hele befolkningen.

Kunnskap tilgjengelig for alle

For å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle følger bygget prinsippene for universiell utforming. Knotter på bakken og i gulvet, såkalte ledelinjer, er ett av tiltakene for å gjøre bygget tilgjengelig også for blinde og svaksynte. Alle auditoriene er dessuten utstyrt med teleslynger. Speil i heisen gjør det enklere for rullestolbrukere å rygge ut og inn. En innebygget talefunksjon i heisen forteller blinde og svaksynte hvilken etasje heisen stopper i.

Vi gjorde det ingen trodde var mulig

I januar 2008 ble gangbroen Ypsilon åpnet. Broen binder sammen bydelene Bragernes og Strømsø og leder rett til Papirbredden. For oss er broen også et symbol på at vi gjennom å bygge bro mellom organisasjoner og mennesker har klart å gjøre det ingen trodde var mulig: Å bygge 21 000 kvadrameter kunnskapspark på knappe to år, skape et kunnskaps- og innovasjonsmiljø i Drammensregionen og å gi mennesker i alle aldre muligheten til å studere midt i byen.

 

Informasjon

Besøksadresse

Grønland 58, 3045 Drammen

Postadresse

Papirbredden, Postboks 850, 3007 Drammen
© Papirbredden AS.
Foto: Torbjørn Tandberg med mindre annet er nevnt. Sidekart | Kontakt Webansvarlig Hjem | Om Papirbredden | Papirbredden-prosjektet | Hvem er på Papirbredden | Praktisk informasjon | Kontakt oss | English